Bøensætre er et unikt eksempel på husmannskulturen i Østfold. Bøensætre framstår i dag som en levende husmannsplass med husdyr og helårsbosettning i et restaurert kulturlandskap slik det framsto rundt århundrekiftet. Les mer