Hopp til innholdet

Dyra på sætra


Bøensaetre_024

Kyr

Her er et familieportrett av Østlandsk rødkollene Julieta, Audhumbla og Augusta .

Østlandsk rødkolle: Utgangspunktet for rasen var romerikskveg og det litt mindre smålenskveget fra Østfold. Rødkollene ble en offentlig godkjent rase i 1899, den var dominerende på Østlandet fram til 1950-tallet. På slutten av 80-tallet var bestanden nede i cirka 10 dyr. Bestanden har imidlertid bygd seg opp igjen med bidrag fra den svenske søsterrasen Svensk rødkolle. Som navnet tilsier er rasen kollet og rød-farget. Enkelte dyr har innslag av hvitt på hodet. Rasen er en god melkerase. Den skal være sterkt bygget uten å virke tung, samtidig som den er middels stor. Rasen har små klaver som gjør at den kan ta seg lett fram i terrenget.


Høner

Høns

Her har vi hanefar Hans Bernard og Karoline som koser seg ute på tunet med grønt og frodig gress.

Høns ble antakelig temmet i India og holdes nå som husdyr over hele verden. Man vet ikke når de kom til Norge, men gravfunn og gårdsnavn tyder på at høns ble brukt som husdyr før vikingtiden. Det finnes mange forskjellige raser. Rasene blir oftest gruppert i tunge, mellomtunge og lette raser, i tillegg kommer sportsrasene: dverghøns og kamphøns. De mellomtunge rasene har en levendevekt på 2,2–3,5 kg for hønene og ca. ½ kg mer for hanene.


Gris 2015

Gris

De fire grisene Josefine, Flower, Bacon og Pepper koser seg på et stort område, etter hvert som jorda blir vendt av sterke griseneser lager vi hele tiden større område til de.

På Bøensætre finner du frilandsgris som får være ute fra sommer, når vi får de som grisunger,  til senhøst når de blir slaktet. De har sin egen lille hytte med seng av høy.  De elsker å grave i søla, spise røtter, insekter og annet knask. De er fantastiske jordarbeidere og området de har gått på i sommer er nå «pløyd, harva og gjødsla», klart for å sette poteter neste år. De bare elsker å være i aktivitet.


Sau

På Bøensætre kan du finne både Gammelnorsk spælsau og Pels sau.

For 10 år siden var Gammalnorsk spælsau nesten utryddet, og ble betegnet som en truet rase. I dag er heldigvis situasjonen annerledes, men rasen er fortsatt sårbar, og har betegnelsen bevaringsverdig. Sauene er en godlynt, intelligent rase som har et utpreget godt morsinstinkt. De et flinke til å vedlikeholde kulturlandskapet og  beiter ned så det ikke gror igjen med løv og kratt på Bøensætre.