Hopp til innholdet

Permakultur

Hva er permakultur?

Ordet permakultur kom opprinnelig av «permanent agriculture», men er i dag erstattet av begrepet «permanent kultur», for det handler om mye mer enn matproduksjon.

Permakultur er bærekraft i praksis. Målet er å skape lokale, stabile og produktive systemer i balanse med naturen, og samtidig redusere mengden arbeid og energi som kreves. Naturen brukes som modell for å designe hus, hager, gårder, skoger, bygder og byer, ja til og med sosiale strukturer og økonomi!

Permakultur er et planleggingssystem og ingen bestemte metoder. Det er en etikk og en livsholdning. Hvordan leve bærekraftig?
Ikke ta ut mer ressurser og energi enn du gir tilbake, vi snakker regenerativt.  Det finnes mange smarte løsninger for dette. På Bøensætre jobber vi mye etter permakulutprinsipper.

Hvordan forene gammel husmannskultur med nytenkende permakultur og hvordan benytte den nøysomme husmannskulturen som modell i dagens samfunn. Det handler om kretsløp innad på gården ved å ta vare på alle resursene. Noe blir til mat og andre goder for folket som bor eller besøker stedet, det resterende gis tilbake til dyra, jord og naturen rundt gården for å bevare resursen dere de er. Permakultur er en modell for å systematisere ideer som bidrar til helhetstenkningen

De etiske prinsippene i permakultur er:

  • omsorg for jorda 
  • omsorg for mennesker  
  • rettferdig fordeling

De 12 designprinsippene er:

Ønsker du en hage etter permakultur prisnispper?

Hedda tar på seg hagekonseltasjon og befaring av din eiendom.

Se mer her:

Utdanning innen permakultur

Innføring i bærekraftig reiseliv, beredskap, økologisk dyrking og høsting.

Bøensætre har i samarbeid med Aremark kommune, Viken Fylkeskommune og Fagskolen i Viken etablere et utdanningsløp om et Permakultursenter med oppstart i 2023.

Kurset gir en innføring i bærekraft i praksis og hvordan benytte naturen, eget miljø og lokale forutsetninger til å skape sammenhenger. Hele verdikjeden fra jord til bord kan brukes på en praktisk måte til etablering av bærekraftig reiselivsbedrift. Permakultur og regenerativt økologisk landbruk er eksempler på bærekraft i praksis. Sesong, beredskap og selvberging er betydningsfulle begreper og vil få en plass i kurset. Kurset vil videre vise praktiske eksempler som knytter bærekraft til småskala dyrkning via markedshager, andelslandbruk, urbant landbruk og undervisningshager«innføring i bærekraftig reiseliv – økologisk dyrking og høsting»: https://fagskolen-viken.no/innforing-i-baerekraftig-reiseliv-okologisk-hosting-og-dyrking

For påmelding:

Vil du lære mer om permakultur?
Fra 3-6. august 2023 vil det bli arrangert en nordisk permakultur festival på Bøensætre. Festivalen vil by på mange flotte foredrag, mini kurs, sang og musikk samt deilig lokal mat. Mer informasjon: https://www.facebook.com/TheNordicPermacultureFestival