Hopp til innholdet

Forlegelses kurs av bærekraftig reiseliv, dyrking og høsting

 • av
 • Dato:
 • Pris: Kost og losji, sove inne kr 5040,- Kost og losji, sove i medbrakt telt kr 4200,-
 • Påmelding: Send en e-post med navn og kontaktinformasjon til post@boensetre.no

Kurset vil være en forlengelse av nettstudie som holdes nettbasert hos Fagskolen Viken «Innføring i bærekraftig reiseliv – økologisk høsting og dyrking»

Kurset gir en innføring i bærekraft i praksis og hvordan benytte naturen, eget miljø og lokale forutsetninger til å skape sammenhenger. Hele verdikjeden fra jord til bord kan brukes på en praktisk måte til etablering av bærekraftig reiselivsbedrift. Permakultur og regenerativt økologisk landbruk er eksempler på bærekraft i praksis.

Sesong, beredskap og selvberging er betydningsfulle begreper og vil få en plass i kurset. Kurset vil videre vise praktiske eksempler som knytter bærekraft til småskala dyrkning via markedshager, andelslandbruk, urbant landbruk og undervisningshager.

 

Oppbygging og arbeidsformer

Kurset kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene i kurset omfatter forelesninger, praktiske oppgaver som hjemmearbeid og på samlinger.
Kurset består av disse emner. Teoretisk, praktisk arbeid og hovedprosjekt:
 • Hvordan få et mer bærekraftig reiseliv?
 • Hvordan kunne benytte ressurser i nærområdet?
 • Andelslandbruk, undervisningshager, markeds hager. Matdyrking for fellesskapet
 • Selvberging og småskala produksjon
 • Økologisk og regenerativt landbruk
 • Ville vekster og hvordan bruke naturen
 • Selvberging og mat etter de 4 årstidene
 • «Slow food», ren og lokal mat
 • Økonomier, alternativ økonomi
 • Permakultur og design verktøy
 • Økosystemer og levende kretsløp
 • Design prosessen
 • Egen permakultur design prosjekt
Samlingene gjennomføres nettbasert og ved fysiske samlinger på Bøensætre i Aremark kommune

1.    Digital undervisning Bærekraftig reiseliv med Odd Roar Lange 20.02, 27.02, 06.03, 13.03, 20.03
2.    Digital undervisning Permakultur – økologisk dyrking og høsting med Hedda Kortnes 27.03, 12.04, 17.04, 24.04, 03.05
3.    Fysisk samling Bøensætre 12-14. mai
4.    Fysisk samling Bøensætre 18-20. august

Den digitale undervisningen vil gå fra kl 08:30- til kl 15:30 med opptak. Begge de fysiske samlingene vil ha oppmøte fredag kl. 09:00 og avsluttes søndag kl. 15:00

De fysiske samlingene på Bøensætre:
Kurset egner seg for alle som vil fordype seg i økologisk tenkning, dyrking og høsting av mat.
Permakultur er et helhetlig planleggingssystem basert på å arbeide med, ikke mot naturen. Dette betyr å lage sammenhengende systemer hvor hver enkelt del har flere funksjoner og hvor hver enkelt funksjon er ivaretatt av flere deler. Et stabilt og vedvarende system. I Permakultur snakkes det om tredelt etikk: omsorg for jorda, omsorg for menneskene og fordeling av overskuddstid, penger og materialer i forhold til dette. Hovedmålet er å skape stabile produktive økosystem som fungerer, og som er i pakt med naturen.
Permakultur kommer fra ordene permanent og agrikultur. Det er definert som en bevist bruk av økologiske prinsipper dette for å skape bærekraftig og produktive livsmiljøer. Denne planleggingsmetode brukes over hele verden og tar utgangspunkt i stedets lokale ressurser. Hvordan utnytte det enkeltes steds lokale ressurser, skape muligheter for dyrking og tilfredsstille menneskers grunnleggende behov på en god og naturlig måte. Her lærer vi å lese landskap, ta hensyn til vann, sol, kulde og vind. Bærekraft og matauk er viktige elementer. Hvordan skape gode relasjoner, gode avling og masse deilig mat – uten å utarme jorden, og uten å utarme deg!
På kurset blir det litt teori, høsting, sanking og matlaging samt praktisk arbeid.
Det er ca 30 senger på Bøensætre. Overnatting skjer i de forskjellige husene. Undervisning vil foregå med noe teori inne, men hovedsakelig praktisk arbeid inne og ute.
Måltidene anses som obligatoriske og vil være svært sentral i undervisningen.
Fredag: Lunsj og middag
Lørdag: Frokost, lunsj og middag
Søndag: Frokost og lunsj
Prisen innebefatter to overnattinger i medbrakt sengetøy (putetrekk, dynetrekk og laken), 2 frokost, 3 lunsj og 2 middag, samt kaffe/te og kos pr samling.
Pris kost og losji, sove inne kr 5040,- for begge samlingene
Pris kost og losji, sove ute i medbrakt telt kr 4200,- for begge samlingene

Dette spennende kurset har Bøensætre jobbet frem i samarbeid med Fagskolen, Aremark kommune og Bygdemiljøpakka, Fylkeskommunen og Statsforvalteren.

Samlingene gjennomføres kun ved minimum 10 påmeldte

Ved påmelding blir faktura sendt ut. Når den er betalt er du sikret kursplass.

Avmelding:

Dersom du ikke kan møte tilkurset du har meldt deg på, er det viktig at du melder fra skriftlig (e-post) så fort som mulig. Avmeldingsgebyr er 20% av kursavgift frem til fire uker (28 dager) før kursstart. Ved avmelding senere enn 28 dager før kursstart må hele kursavgiften betales. Samme regel gjelder om det er sykdom eller andre årsaker.

.
Del dette: