Hopp til innholdet

Nationen 14. September 2014

  • av

Aremark kommune selger Farmen-gården Bøensætre

Aremark kommune har lagt ut husmannsplassen Bøensætre for salg. Prisantydningen er 5,3 millioner kroner.

LARS JOHAN WIKER

Med på kjøpet får du et skogsområde på rundt 3000 mål. Flere bygninger hører med til eiendommen, blant annet et våningshus fra 1763, en låve fra 1800-tallet og ei skolestue fra 1911.

Bakgrunnen for salget er at kommunen trenger å frigjøre kapital til blant annet skolebygging.

– Politikerne har vurdert det slik at det ikke er kommunens oppgave å drifte en slik plass eller drive med skog, sier rådmann Jon Fredrik Olsen i Aremark kommune til Nationen.

Eiendomsannonsen ble publisert på Finn tirsdag.

– Responsen har vært veldig god etter at annonsen har ligget ute et halvt døgn. Stedet blir nok raskt solgt, sier eiendomsmegler Kim Andre Johansen ved Ketil Koppang Landbruk – og næringsmegling til Nationen.

– Hvem kan være interessert i en slik spesiell eiendom?

– Det kan være flere typer. Både de som ønsker å drifte et gammeldags gårdstun og de som ser næringspotensialet i skogen, svarer megleren.

Samme ånd

Husmannsplassen Bøensætre i Aremark kommune er en typisk husmannsplass, slik de var i skogsbygdene nær svenskegrensa på 1800-tallet. Aremark kommune har eid plassen siden 1919, og den er ivaretatt og holdt slik det opprinnelig var, ifølge eiendomsannonsen.

– Kommunen har drevet stedet godt og håper den nye eieren vil bo der og drive i samme ånd, sier Johansen.

Innspillingssted for Farmen

På 1980- og 1990-tallet satte kommunen i stand de gamle bygningene, med støtte fra blant annet Fylkemannen i Østfold.

– Vi fikk opp øynene for at det ikke var mange slike husmannsplasser igjen i bygda, sa daværende Aremark-ordfører Tore Johansen til Nationen i forbindelse med innspillingen av TV 2-programmet Farmen.

Farmen ble spilt inn på Bøensætre i 2008. Fylkesmannen stilte strenge krav til hva tv-folkene kunne gjøre på plassen. De mest verdifulle engene ble avstengt. Hus og bygninger som ble forandret, måtte tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand etter opptakene.

Kulturlandskap

Regjeringen utpekte i 2009 Bøensætre som et av 20 verneverdige kulturlandskap i landet. Plassen skal være den største og best bevarte husmannsplassen i Østfold.

Deler av eiendommen ligger under et fredningsvedtak med målsetning om å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt viderutvikle dem.

Det har vært mange aktiviteter på plassen, og den har vært populær både for turfolk og skoleelever.

Eiendomsmegleren sier at selve tunet med bygninger er taksert til 2,2 millioner kroner.

– Det er ikke en høy takst for så mange bygninger. Taksten har hensyntatt begrensningene som ligger i at stedet er verneverdig. Kommunen har en avtale med fylkeskommunen om økonomisk støtte, og en ny eier kan velge å videreføre denne avtalen, sier Johansen.

Rådmannen sier at det ikke bare er prisen som blir avgjørende når eiendommen skifter eier.

– Kommunen vil legge vekt på at de nye eierne vil beholde stedet slik det er bevart. Så det er ikke bare den som kan gi høyeste pris, som vil få kjøpe stedet, sier han.

Formannskapet skal godkjenne salget.

Del dette: