Hopp til innholdet

Nordisk Permakultur festival

  • av

 

Temaet for festivalen er samberging.
Festivalen er en hyllest til alle som verdsetter samskaping med hverandre, med naturen, med dyra og med jordkloden.


Nordisk Permakulturfestival blir arrangert hvert år på rundgang mellom de Nordiske landene, og i år er det Norge som har fått stafettpinnen.

Det er allmennyttig å lære å dyrke jorda på en god og berekraftig måte, skape fellesskap og håp i en vanskeleg tid. Det er viktig for jordkloden og viktig for oss som bor der!

KVA ER PERMAKULTUR?

Permakultur er berekraft i praksis. Målet er å skape lokale, stabile og produktive system som gir oss det vi trenger i balanse med naturen.

Vi tar utgangspunkt i de tre etiske prinsippa;

  1. omsorg for jordkloden
  2. omsorg for menneske 
  3. rettferdig fordeling

for å skape løsninger som fungerer.

Vi baserer oss på designprinsipp som kan brukes på «alt», frå planlegging av kjøkkenhager til byplanlegging eller drift av en organisasjon.

Permakultur kan sies å være både en metode, en global bevegelse og en filosofi

  • Permakultur er et designsystem som ble etablert av Bill Mollison og David Holmgren i Australia på 1970-tallet. Det startet med system for regererativt landbruk. Ordet “permakultur” kommer nettopp av «permanent agriculture», fordi fokus var å kunne dyrke over tid på samme sted uten å utarme jorda. Senere ble det erstatta med «permanent kultur» fordi permakultur handler om mye mer enn matproduksjon.

På festivalen blir det mange spennende foredrag, workshoops, mest mulig lokal mat, unerholding og musikk. Mer informasjon kommer 🙂

Mål:

  • Målet er å samles rundt permakultur-design, -prinsippa og verktøy for å skape berekraftige liv; spre kunnskap og skape gode opplevelser sammen.
  • Lære av hverandre og bygge relasjonar.
  • Målet er og at flere blir kjent med permakultur og med foreningen.

For billetter:

Nordic permaculture festival 2023

Del dette: