Hedda

Fra Regjeringen.no

  • av

Husmannsplass som populært turmål

Utvalgte Kulturlandskap

Bøensæter er en del av Østfolds Utvalgte Kulturlandskap. Her kan du komme og oppleve Østfolds største og best bevarte husmannsplass i skogsmiljø og slåttemark.

Husmannsplassen Bøensæter ligger i et variert landskap med skog, tjern, bekker, beiter og åkrer, og er et populært mål for turister. Frem til nå nylig var husmannsplassen eid av Aremark kommune, og driftet av et vertskap. Paret hedda og Egil Kortnes, som var vertskap fra 2000 til 2004, har nå kjøpt opp Bøensæter, og er i full gang med å bygge opp virksomheten sin.

Populært turmål

Bøensæter er et populært mål for turfolk og andre besøkende, og skal nå først og fremst rette seg mot grupper og private som vil booke seg inn for blant annet møter, konferanser, kurs, leirskole og bursdager. Det vil også være mulighet for overnatting med frokost, og man kan leie kano og sykler for å oppleve kulturlandskapet.

Området blir også benyttet til utflukter for skoler og organisasjoner i stor grad. En gruppe på 30 studenter og tre naturfagslærere fra Høgskolen i Østfold har nylig tilbrakt fem dager på Bøensæter. Her fikk de oppleve kulturlandskapets mange dyre- og plantearter, og ble servert tradisjonell mat. Husmannsplassen er åpent for publikum som ønsker å oppleve kulturlandskapet på nært hold.

Husmannsplassen er godt benyttet av studenter og andre som ønsker å oppleve og lære mer om kulturlandskapets mange dyre- og plantearter. Her er naturfagslæreren Jan Ingar Båtvik sammen med sine studenter fra Høgskolen i Østfold.
Husmannsplassen er godt benyttet av studenter og andre som ønsker å oppleve og lære mer om kulturlandskapets mange dyre- og plantearter. Her er naturfagslæreren Jan Ingar Båtvik sammen med sine studenter fra Høgskolen i Østfold. Foto: Rune Aae

Godt bevart kulturlandskap

Bøensætre utgjør et levende bilde av en typisk husmannsplass fra tiden 1850-1950, plassert i skogsbygdene nær svenskegrensen. I 2008 ble TV-serien «Farmen» spilt inn nettopp her, og i denne serien jakter de på godt bevarte, historiske landbruksmiljøer. Landskapet, bygninger, hustufter, skigarder, rydningsrøyser og stier forteller historien om hvordan området har blitt brukt.

Man finner også to av Østfolds mest artsrike slåttemarker i området, hvor det arrangeres slåttedugnad i begynnelsen av august for å holde kulturlandskapet ved like. Det har gjennom flere år blitt gjort en stor innsats lokalt for å ta vare på bygninger, landskap og biologisk mangfold i området. De fleste jordbruksarealene er fortsatt i drift, og flere drives økologisk. Mye av området beites og holdes åpent av storfe, sau og hest, som er med på å bidra til dyremangfoldet i området. Det unike og artsrike plantelivet er også en del av grunnet til at området ble valgt ut som en del av Utvalgte Kulturlandskap.

Gjennom satsingen Utvalgte Kulturlandskap er det flere av områdene som har fått mulighet til å utvikle nye og ivareta allerede fungerende næringer basert på landbruket. Landbruks- og matdepartementet la frem en Stortingsmelding i begynnelsen av juni som omhandler vekst og gründerskap i landbruksbaserte næringer. Med den vil departementet legge til rette for økt næringsutvikling hos de enkelte gårdene, og bedre utnyttelse av de samlede ressursene gården har. – Mitt mål er å få flere profesjonelle heltidsbønder på små og større gardsbruk ved å stimulere vekst og gründerskap i landbruket, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Noe av det Stortingsmeldingen tar opp er lokalmat og reiseliv. I årets jordbruksavtale ble det innført en ny ordning for utsiktsrydding i kulturlandskapet, som er spesielt innrettet mot samarbeid med reiselivsnæringen. – Det er satt av 20 millioner kroner for 2015/2016. Formålet er rydding av veikanter, utsiktspunkt og kulturlandskap som er av særlig verdifull karakter, sier Listhaug.

Kyr, sau og hester er med på å beite ned og holde kulturlandskapet ved Bøensæter åpent. Her har kuene funnet seg et hvilested i en gammel hustuft på området.
Kyr, sau og hester er med på å beite ned og holde kulturlandskapet ved Bøensæter åpent. Her har kuene funnet seg et hvilested i en gammel hustuft på området. Foto: Therése Elfstrøm

Utvalgte Kulturlandskap er en satsing som skal følge opp de nasjonale målene om å ivareta kulturlandskapet. Landbruksdirektoratet, Riksantikvaren og Miljødirektoratet har vært sentrale i prosessen. De ulike områdene er plukket ut fordi de har store verdier knyttet til biologisk mangfold og kulturminner og kulturmiljøer, og fordi grunneierne og andre aktører satser på å ta vare på dem som viktige kulturlandskap. Dette er avhengig av at landskapene er i bruk, samt vedlikehold og skjøtsel av områdene. De utvalgte områdene skal til sammen representere varierte kulturlandskapstyper i Norge. Det er i alt 22 områder med minst ett område i hvert fylke som er en del av satsingen. Formålet med satsingen er å sikre en langsiktig forvaltning av de utvalgte områdene, med både biologiske og kulturhistoriske verdier, samt å gi kunnskap og opplevelser, og være en ressurs for fremtiden.

Les mer »Fra Regjeringen.no

Halden Arbeiderblad 8. Oktober 2014

  • av

Bøensætre var i hjertet vårt hele tiden

– Vi ble aldri ferdig med Bøensætre etter at vi dro for ti år siden. Nå gleder vi oss til å eie stedet.

TILBAKE: Hedda og Egil Kortnes er minst like glade for å eie Bøensætre som de var for å bli vertskap i 2000.Arkivbilde.
TILBAKE: Hedda og Egil Kortnes er minst like glade for å eie Bøensætre som de var for å bli vertskap i 2000.Arkivbilde. (Foto: Nina H. Danielsen)

Det sier Hedda og Egil Kortnes, etter at de trakk det lengste strået i budrunden om den gamle husmannsplassen i Aremark.

Aremark kommune solgte husmannsplassen og skogen for seg. Alf Ulven sikret seg sistnevnte.

 

Er på elgjakt

Ekteparet, som bor og arbeider i Lier kommune i Buskerud, var vertskap på Bøensætre fra 2000 – 2004, og de ser fram til «å begynne der vi slapp».

– Stedet er helt fantastisk, og Aremark har all ære av hvordan de har forvaltet eiendommen, sier Egil Kortnes og beklager at han «må være kort»

– Jeg er på elgjakt, og her går losen, ler han.

– Men vi vil videreutvikle Bøensætre i tråd med tidligere drift. Det vil si at vi fortsatt ta imot skoleklasser, konferanser og ikke minst arrangere kurs om gamle mat- og jordbrukstradisjoner, sier han.

Herlig uberørt

Det siste er det Hedda Kortnes som skal stå for. Hun har 20 års bakgrunn som bonde og gartner og driver i dag firmaet God Helhet.

Der tilbyr hun både yoga og Mindfulness, i tillegg til kurs om blant annet gamle kornsorter og belgvekster.

– Det dreier seg om blant annet svedjerug som ble dyrket mens det ennå ulmet i nedbrent kvist og kratt, spelt, emmer og enkorn. Felles for dem alle er at de inneholder langt mer protein enn dagens korn, sier hun.

– I dag har vi sprøytet bort mat med høyt næringsinnhold til fordel for langt mindre næringsrike vekster. Derfor vil Bøensætre være et eldorado: der har det aldri vært sprøytet eller blitt gjødslet på kunstig vis, sier hun.

Var i hjertet

Så vi klarte aldri å gi helt slipp på Bøensætre. Stedet var i hjertet vårt hele tiden. Derfor er vi også veldig glade for å bli de nye eierne og gleder oss veldig til å dra tilbake.

– Nå er ikke kontrakten formelt undertegnet, men vi regner med å kunne ta over en gang på nyåret, sier Hedda Kortnes.

Les mer »Halden Arbeiderblad 8. Oktober 2014

Nationen 14. September 2014

  • av

Aremark kommune selger Farmen-gården Bøensætre

Aremark kommune har lagt ut husmannsplassen Bøensætre for salg. Prisantydningen er 5,3 millioner kroner.

LARS JOHAN WIKER

Med på kjøpet får du et skogsområde på rundt 3000 mål. Flere bygninger hører med til eiendommen, blant annet et våningshus fra 1763, en låve fra 1800-tallet og ei skolestue fra 1911.

Bakgrunnen for salget er at kommunen trenger å frigjøre kapital til blant annet skolebygging.

– Politikerne har vurdert det slik at det ikke er kommunens oppgave å drifte en slik plass eller drive med skog, sier rådmann Jon Fredrik Olsen i Aremark kommune til Nationen.

Eiendomsannonsen ble publisert på Finn tirsdag.

– Responsen har vært veldig god etter at annonsen har ligget ute et halvt døgn. Stedet blir nok raskt solgt, sier eiendomsmegler Kim Andre Johansen ved Ketil Koppang Landbruk – og næringsmegling til Nationen.

– Hvem kan være interessert i en slik spesiell eiendom?

– Det kan være flere typer. Både de som ønsker å drifte et gammeldags gårdstun og de som ser næringspotensialet i skogen, svarer megleren.

Samme ånd

Husmannsplassen Bøensætre i Aremark kommune er en typisk husmannsplass, slik de var i skogsbygdene nær svenskegrensa på 1800-tallet. Aremark kommune har eid plassen siden 1919, og den er ivaretatt og holdt slik det opprinnelig var, ifølge eiendomsannonsen.

– Kommunen har drevet stedet godt og håper den nye eieren vil bo der og drive i samme ånd, sier Johansen.

Innspillingssted for Farmen

På 1980- og 1990-tallet satte kommunen i stand de gamle bygningene, med støtte fra blant annet Fylkemannen i Østfold.

– Vi fikk opp øynene for at det ikke var mange slike husmannsplasser igjen i bygda, sa daværende Aremark-ordfører Tore Johansen til Nationen i forbindelse med innspillingen av TV 2-programmet Farmen.

Farmen ble spilt inn på Bøensætre i 2008. Fylkesmannen stilte strenge krav til hva tv-folkene kunne gjøre på plassen. De mest verdifulle engene ble avstengt. Hus og bygninger som ble forandret, måtte tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand etter opptakene.

Kulturlandskap

Regjeringen utpekte i 2009 Bøensætre som et av 20 verneverdige kulturlandskap i landet. Plassen skal være den største og best bevarte husmannsplassen i Østfold.

Deler av eiendommen ligger under et fredningsvedtak med målsetning om å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt viderutvikle dem.

Det har vært mange aktiviteter på plassen, og den har vært populær både for turfolk og skoleelever.

Eiendomsmegleren sier at selve tunet med bygninger er taksert til 2,2 millioner kroner.

– Det er ikke en høy takst for så mange bygninger. Taksten har hensyntatt begrensningene som ligger i at stedet er verneverdig. Kommunen har en avtale med fylkeskommunen om økonomisk støtte, og en ny eier kan velge å videreføre denne avtalen, sier Johansen.

Rådmannen sier at det ikke bare er prisen som blir avgjørende når eiendommen skifter eier.

– Kommunen vil legge vekt på at de nye eierne vil beholde stedet slik det er bevart. Så det er ikke bare den som kan gi høyeste pris, som vil få kjøpe stedet, sier han.

Formannskapet skal godkjenne salget.

Les mer »Nationen 14. September 2014