Gå til hovedinnhold

Dette er den nye Farmen-gården

FARMEN-GÅRD: Dette er den nye Farmen-gården.FARMEN-GÅRD: Dette er den nye Farmen-gården. Foto: Alex Iversen/TV 2

av 

Farmen tar turen til Aremark kommune i Viken.

I høst ble den 16. sesongen av Farmen sendt på TV-skjermene, og selv om den femte sesongen av Farmen kjendis snart er over, er det ingen grunn til å fortvile.

Nå er produksjonsselskapet Strix og TV 2 i gang med å planlegge en ny sesong av realityprogrammet.

Denne gangen går turen til Aremark kommune i Viken, til Bøensætre gård. Gården ble også brukt i den femte sesongen av TV 2-programmet, da veterinær Silje Hvarnes (41) gikk av med seieren i 2008.

GJENSYN: Gården ble også brukt i 2008, i den femte sesongen av Farmen.

Farmen-produksjonen er på vei til Aremark, noe hun er svært glad over.

– Det er riktig at Farmen-produksjonen er på vei tilbake til Aremark. Vi er utrolig glade over å skulle tilbake til vakre Bøensætre, sier Haldorsen til TV2.no.

– Vi har veldig gode minner fra sist gang vi var her. Bøensætre er en utrolig idyllisk plass, og vi er sikre på at både deltagerne, dyrene og produksjonen kommer til å trives.

Haldorsen sier at de allerede er i gang med forberedelsene.

– Vi er så langt blitt godt tatt imot av folket på Bøensæter og av folk i Aremark. Nå dykker vi ned i lokalhistorien og gleder oss til å møte våren i Aremark, sier hun.

Bøensætre kandidat til den nasjonale kulturlandskapsprisen 2019

 

Bøensætre husmannsplass (t.v.), Steinssletta (øverst t.h.) og skogfinneplassen Mikkelsrud (nederst t.h.). Foto: Hhv. Bøensætre, Landbruksdirektoratet og Kulturminnefondet.
Bøensætre husmannsplass (t.v.), Steinssletta (øverst t.h.) og skogfinneplassen Mikkelsrud (nederst t.h.). Foto: Hhv. Bøensætre, Landbruksdirektoratet og Kulturminnefondet.

Vi har nominert tre kandidater til den nasjonale kulturlandskapsprisen 2019.

For å øke kunnskapsnivået og bevisstheten om kulturlandskap og stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempler, deler Norsk Kulturarv, Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet årlig ut en kulturlandskapspris til det beste prosjektet nasjonalt. Fylkesmannen i Oslo og Viken nominerer tre gode kandidater til den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2019:

Hedda og Egil Kortnes – Husmannsplassen Bøensætre i Aremark

Bøensætre er en levende husmannsplass med husdyr og helårsbosetning i et restaurert kulturlandskap slik det var i perioden 1850-1950. Hedda og Egil Kortnes skjøtter, vedlikeholder og restaurerer kulturlandskap og bygninger. De holder også mattradisjoner og ideen om selvberging ved like. Ved å kombinere personlige ferdigheter, kunnskap og engasjement – drifter og utvikler de husmannsplassen på en forbilledlig måte. Formidling av kunnskap og verdier knyttet til husmannsplassen er viktig for de nominerte.

Les mer om Bøensætre på deres hjemmeside og hos Landbruksdirektoratet

Anne-Lise Torvund og Tore Ovlien – Skogfinneplassen Mikkelrud i Aurskog-Høland

På skogfinneplassen Mikkelrud skjøttes og vedlikeholdes slåttemark og bygninger slik det er gjort gjennom 300 år. Anne-Lise Torvund og Tore Ovlien bevarer en helhet og et mangfold i natur- og kulturverdier. De spiller en viktig rolle i å synliggjøre og formidle kulturen, verdiene og historikken knyttet til gamle slåttemarker og skogfinneplassen. Årlig arrangerer de nominerte åpne dager med blomstervandringer, slåttedugnader, «Lys i gamle hus» med mer.

Les mer om Mikkelsrud på deres hjemmeside og hos Kulturminnefondet.

Grunneierlaget – Steinssletta i Hole

Steinssletta er et stort, sammenhengende jordbruksområde med kontinuerlig drift i minst 4000 år. Lang tids bruk har satt spor i landskapet som gravminner, veifar, steinmurer, bygninger og artsrike naturtyper. Grunneierlaget, med representanter fra samtlige av de over 50 gårdsbrukene på Steinssletta, legger ned en formidabel arbeidsinnsats i å skjøtte fellestiltak som restaurering av strandengbeiter, skjøtsel av kantsoner mot vassdrag, anlegg av fangdammer, fjerning av fremmede arter og ivaretakelse av biologisk mangfold.

Les mer om Steinssletta på deres hjemmeside og hos Landbruksdirektoratet

 

Famen-Hedda

 

For andre gang har Hedda Kortnes fra Lier vært mentors kone i Farmen på TV2. – Kjendisversjonen var helt annerledes, men veldig moro, sier hun.

Cecilie Johannessen

cecilie.johannessen@lierposten.no

901 96 106

I 2016 fikk Hedda sin debut som mentors kone i Farmen.

Da hun ble spurt om gjenta rollen i Farmen kjendis våren 2017, var det en overraskelse.

– Det var veldig gøy å bli spurt. Produksjonsselskapet Strix og TV2 har hatt policy å ikke bruke mentor og mentors kone mer enn en gang, så derfor var det ekstra hyggelig, sier hun.

Farmen-Hedda

Hun kan trygt kalles Farmen-Hedda, for i tillegg til å ha vært mentors kone to ganger, driver hun til hverdags den tidligere Farmen-gården Bøensæter i Aremark sammen med ektemannen Egil.

Denne gangen var ukesoppdragene litt annerledes enn første gang, og Hedda synes det var både artig og interessant å jobbe i produksjonen.

– Det var mye mindre ukesoppdrag, og lengden på oppholdet er jo mye kortere. Men det ble litt utfordringer på andre måter, ler hun, og forklarer:

– Disse kjendisene har jo gjerne en del nykker, men det var veldig moro.

Rollen som mentors kone er større enn det som kommer fram på TV, forklarer hun. Blant annet var det Hedda og mentor Rolf Arild Engebretsen som ønsket kjendisene velkommen til gården og viste deltakerne rundt.

– Da fikk vi jo oppleve den første reaksjonen til alle som var med, og da fikk vi jo se litt, sier hun.

– Var det noen som overrasket deg?

– Absolutt. Fotomodell Maiken (Wahlstrøm Nilssen, red.anm.) dro skikkelig til og var veldig flink med dyra. Og så var det veldig synd at Aune Sand gikk ut så fort, for han var en veldig spennende profil å jobbe med, sier hun.

 

Ville vekster

En av Heddas hjertesaker som hun også får brukt mye som mentors kone er bruk av ville vekster.

At kjendisutgaven av Farmen ble spilt inn på våren i stedet for på sensommeren som den vanlige versjonen, gjorde det litt mer utfordrende med tanke på hva som kunne høstes og brukes på gården.

– Jeg fikk lært deltakerne en del om bruk av ville vekster, og det var litt gøy å fremme det jeg brenner for med å utnytte naturen. For eksempel var utvalget i kjøkkenhagen minimalt, så da var det ekstra viktig å bruke alternative vekster, sier hun.

– Var det annerledes å være med denne gangen?

– I fjor da jeg var på den vanlige Farmen ble jeg fremstilt litt mer streng, pirkete og nøye, nå er det helt motsatt. Dette er mer kose-Farmen, ler hun.

 

Farmen-inspirasjon

Også i det virkelige livet på Bøensæter tar Hedda med seg litt av Farmen.

– Vi må jo benytte oss av at vi bor på en tidligere Farmen-gård, og jobber med et konsept som heter «Kampen som husmann», forklarer hun.

Her kan firmaer og grupper komme og «leke» en miniversjon av Farmen.

– Deltakerne deles inn i to familier. I stedet for storbonde velges husmann, og i stedet for ukesoppdrag får de timesoppdrag. Så skal det kjempes i kamper hvor vinneren blir ny husmann, mens taperen blir trell hos vinnerlaget, sier hun. Trellen må så jobbe seg opp for og komme tilbake til sin opprinnelig familie, vi kan jo ikke sende hjem folk!

 

Nå er deltakerne inne i finaleuka, og ukesoppdragene er over.

Om Hedda blir å se mer på skjermen må vi bare vente og se, men det hun kan fortelle er at hun skal på finalefesten førstkommende helg.

Og det gleder hun seg til.

– Det skal bli moro, og jeg gleder meg til å se alle igjen, sier hun, og etter spørsmål fra Lierposten ramser hun opp flere hun satte stor pris på å bli kjent med:

– Jeg gleder meg til å se igjen Inga Berit Lein, hun er en kjempedame. Og Jeger-Tvillingene er veldig ålreite. Og Aune Sand, da, han er en helt utrolig person. Og så har du jo Pål Anders Ullevålseter som er en flott kar. Han glei rett inn i gruppa, og det var veldig moro å se hvordan en inntrenger på Farmen tar gruppa med storm.

Verdiskapningsmidler fra Riksantikvaren

Bøensætre i Aremark er den største og best bevarte husmannsplassen i Østfold. Stedet drives av Egil og Hedda Kortnes etter økologiske prinsipper. Tirsdag fikk de beskjed om at de har fått tildeling fra Riksantikvaren til å restaurere Skolestua på Bøensætre.

Publisert den

Bøensætre er en idyllisk plass i Aremark med en lang historie som strekker seg tilbake til 1700-tallet. På 1800-tallet nådde området toppen med 19 husmannsplasser i området. I dag drives stedet som en levende husmannsplass med husdyr og helårsbosetning, og Kortnes leier ut til kurs, konferanser og aktiviteter.
Nå starter de et prosjekt som heter ”Fra jord til bord”.
– Hovedmålet med prosjektet er å formidle kunnskap om kulturlandskap, natur, ville vekster, grønnsakshage, husmannskulturen og selvbergingsprinsippet, forklarer Hedda Kortnes. For å nå målet må de restaurere det gamle kjøkkenet i skolestua for å få et funksjonelt kjøkken og etablere en permakulturhage.

Hva er permakultur?
– Permakultur går ut på å utforme vårt miljø ,så vel naturen som bebyggelsen, på en måte som fungerer som naturens eget økosystem. Det blir med andre ord bærekraftig. Permakulturhagen tar vare på jordas mangfold og baseres på de arter som hører naturlig til her på Bøensætra, sier Hedda. Hun forteller at permakultur brukes som planleggingsredskap over hele verden og at det alltid knytter seg til lokale ressurser, mulighetene til dyrking og for å dekke grunnleggende menneskelige behov med minst mulig ressursbruk.

På Bøensætra tilbyr de flere kurs i løpet av året, blant annet om fermentering og kjøkkenhage. Dette er et ledd i utviklingen og bevisstheten rundt råvarer, matproduksjon og bærekraft.
– I samfunnet er det generell interesse for gammel norsk matkultur og teknikker for småskala matproduksjon av egen mat. Vi har også fått ønsker om kurs som omfatter opparbeidelse, stell og utvikling av egenprodusert mat på en miljøvennlig måte, forklarer hun.
– Vi vil ta vare på gamle mattradisjoner og ser det som en viktig oppgave å bringe disse videre til et bredere publikum.

Det er ingen tvil om at Egil og Hedda Kortnes har bred kunnskap om å drive økologisk og bærekraftig. Tusenvis av Farmen-seere stiftet også bekjentskap med Hedda sine kunnskaper da hun var Mentorens kone under innspillingen på Finnsvika.
De håper at midlene fra Riksantikvaren kan bidra til at de kan øke inntjeningen på gården og dermed sikre grunnlag for at begge kan jobbe på gården på fulltid.
– Det vil sørge for enda større muligheter for å videreutvikle og ytterligere ta vare på hele Bøensætras kulturlandskapsområde.

Kortnes har fått tildelt 568 000 kroner i verdiskapingsmidler fra Riksantikvaren med begrunnelsen om at prosjektet ”Fra jord til bord” er et godt eksempel på vern gjennom bruk.

Bøensætre levrandør til Halden Kooperativ

Halden Kooprativ - UrtesaltDe tre jen­te­ne Be­ne­dik­te Lind­hau­gen Bræk­ke, Gun-He­len Johansen og Alice Snorradòttir fra Halden Ko­ope­ra­tiv var lør­dag for­mid­dag en tur på Bøensætre i Are­mark. Der fikk de en inn­fø­ring i de øko­lo­gis­ke pro­duk­te­ne som pro­du­se­res på går­den av gårds­frue Hed­da Kort­nes. Bøensætre er en av fle­re le­ve­ran­dø­rer du nå kan få kort­reist og øko­lo­gis­ke va­rer fra igjen­nom Halden Ko­ope­ra­tiv.

Klart for før­s­te pose

Vel frem­me på Bøensætre in­vi­te­rer Hed­da Kort­nes alle inn i hu­set hun og Egil Kort­nes bor i på husmannsplassen Bøensætre.

– Bare kom inn på kjøk­ke­net her, så skal jeg vise dere noen av ur­te­sal­te­ne jeg har her, sier Hed­da idet hun går inn på kjøk­ke­net og bort til en brød­deig som lig­ger på kjøk­ken­ben­ken. Et­ter at Hed­da har satt sin sur­brød-deig laget av selv­malt korn og egen­pro­du­sert yog­hurt i ov­nen, set­ter hun seg rundt bor­det sam­men med de and­re jen­te­ne.

Halden Ko­ope­ra­tiv til­byr den før­s­te po­sen med øko­lo­gis­ke va­rer til sine med­lem­mer i ap­ril. Hed­da Kort­nes sitt ur­te­salt er med i den­ne po­sen. Bøensætre mest lo­ka­le Til nå er Bøensætre i Are­mark den mest lo­ka­le går­den som er med som le­ve­ran­dør til Halden Ko­ope­ra­ti­ves øko­lo­gis­ke vare­po­ser. – Det er Bøensætre som er nær­mest Halden av våre le­ve­ran­dø­rer fore­lø­pig. Der­et­ter lig­ger Stan­ge nær­mest. Men det­te er fort­satt kort­reis­te og øko­lo­gis­ke va­rer, spe­si­elt sam­men­lig­net med man­ge va­rer fra dag­lig­va­re­bu­tik­ke­ne som ikke en­gang all­tid er fra Norge, sier de tre jen­te­ne. Jen­te­ne har snak­ket med fler in­ter­es­ser­te går­der i Østfold om kon­sep­tet øko­lo­gisk og kort­reis­te va­rer, og de øns­ker gjer­ne tips om fle­re.

– Hed­da og Egil fra Bøensætre er de før­s­te som er så kort­reist, og vi øns­ker så lo­ka­le le­ve­ran­dø­rer som mu­lig, leg­ger de til. De sier at nå som Bøensætre er med i Halden Ko­ope­ra­ti­ve, får de kon­takt med fler po­ten­si­elt nye le­ve­ran­dø­rer, og de hå­per at in­ter­es­sen bare vil øke. Grønn­sa­ker i før­s­te pose.

Al­le­re­de 14. ap­ril er fris­ten for å be­stil­le den før­s­te po­sen. – Po­se­ne kom­mer til å va­ri­e­re mye og er se­song­av­hen­gig. Nå går vi mot se­song­av­slut­ning for rotgrønnsaker, men mye an­net er i vente. Mot høs­ten ten­ker vi at bær vil være en mu­lig­het, sier Be­ne­dik­te Lind­hau­gen Bræk­ke som er sty­re­le­der i Halden Ko­ope­ra­tiv. Før­s­te pose kom­mer til å in­ne­hol­de gul­røt­ter, kål­rot, po­te­ter, rød­be­ter, rød løk, pas­ti­nakk, grov­malt Emmermel og ur­te­salt fra Bøensætre. – Det har gått vel­dig fort fra vi star­tet for fult i de­sem­ber-ja­nu­ar, og det er vel­dig gøy, fort­set­ter Lind­hau­gen Bræk­ke.

– Ja, nå har vi 50 med­lem­mer i ko­ope­ra­ti­vet, noe vi ser på som vel­dig bra på så kort tid, leg­ger ar­ran­ge­ments­an­svar­lig Snorradòttir og inn­kjøps­an­svar­lig Johansen til.

Dre­vet av med­lem­me­ne

Mens de tre jen­te­ne rundt kjøk­ken­bor­det snak­ker med hver­and­re og Hed­da, var­ter gårds­fru­en opp med hjem­me­laget kran­se­ka­ke og øko­lo­gisk sjo­ko­la­de. Jen­te­ne får også hver sin kopp med hel­se­frem­men­de Chaga-te, som er bryg­get på kju­ker (sopp) som vok­ser på Bjør­ke­trær.

Halden Ko­ope­ra­tiv er et sam­vir­ke­fore­tak, og er både dre­vet og eid av med­lem­me­ne. Med­lems­mø­ter, ar­beids­grup­per og sty­ret er det Halden Ko­ope­ra­tiv er byg­get opp av. Med­lem­me­ne de­les opp i uli­ke grup­per, som tar seg av pak­king og ord­ning av alle vare­po­se­ne på tur. Med 50 med­lem­mer per dags dato, be­tyr det at hvert med­lem kun tren­ger å bi­dra med dug­nads­ån­den en gang i halv­å­ret.

Bøensætre le­ver

Ved Bøensætre-går­den hvor Hed­da og Egil Kort­nes nå hol­der til, er det ikke tvil om at det ak­tivt sat­ses på å bru­ke na­tu­ren og alt den byr på.– I fjor had­de jeg 30 uli­ke grønn­sa­ker, og det kom­mer ikke til å bli noe mind­re i år, sier Hed­da og smi­ler for­nøyd. Hun for­tel­ler at hun en gang had­de hele 60 ur­ter på går­den, og at drøm­men er å få det mang­fol­det til­ba­ke på går­den.

– Nå kom­mer snart dyra til­ba­ke til går­den her. I fjor had­de vi gri­ser i skrå­nin­gen der bor­te, og de har gått opp ugress for oss så nå er det helt klart til å be­gyn­ne å bru­ke jor­da der, for­tel­ler Hed­da mens hun vi­ser jen­te­ne rundt på går­den. Hun pe­ker ut­over slet­te­ne der hun skal lage en permakulturhage, vi­de­re til bak­ken der de slår høy­et på gam­melt vis, og til alle hu­se­ne hvor de som øns­ker kan kom­me og få leie seg en seng el­ler to.

 

Hilsner fra noen av wwooferne 2015

IMG_1905  11233336_810122702442824_2534715204385399762_n

Fra Blythe Bourne, USA:

My time here was amazing! Hedda and Egil are so knowledgeable and its great to learn from them. Also on when you are not doing work around the farm you can play on the beautify lake and surrounding forest. The duties on the farm varied quite a bit while I was here, and even if it was hard work the scenery made up for it! I believe duties change for different seasons, but there is plenty to do, and great company and conversation with Hedda and Egil! I will be back!

 

Fra Raul Sosa Perez, Spania:

I’ve spent 3 great weeks here! Hedda and Egil are very pleasant people, the place is really beautiful, with a big lake and a lot of hectares of forest. They have many bikes and canoes, and food, I’ve never eaten so much in my life! The duties are very varied: wood work, painting, picking up vegetables, cooking, washing dishes… and the most important one is feeding the animals. Thus, I totally recommend this host.

 

Fra Elisem Hogberg, Canada:

I spent three magical weeks at Bøensætre! Hedda and Egil are wonderful hosts and you can be certain that you will learn a lot under their tutelage. While your day is sure to be filled with some good honest labour and a variety of tasks, you will have a great schedule and free time to explore the land and enjoy the peaceful haven that is Bøensætre. I truly enjoyed my time there and hope to return the next time I am in Norway. Choose this farm!!! You won’t regret it!! <3

 

Les mer