Hopp til innholdet

Arkiv

Kom  og lær kunsten å lafte på Bøensætre! Har du alltid vært fasinert av tradisjonell lafting? Ønsker du å lære denne gamle håndverksteknikken av en erfaren laftemester? Da er dette kurset perfekt for deg! På vårt kurs i praktisk lafting vil du få en grundig innføring i  lafteteknikker, verktøybruk og materialer.  Lær deg å lafte hus… Les mer »Praktisk laftekurs

Ljåslått på Bøensætre ⇔ FN’s bærekraftsmål Nr 15 Slåttemark er ifølge Rødliste for naturtyper 2018, en kritisk trua naturtype. Den har status som utvalgt naturtype gjennom Naturmangfoldloven. Bøensætre er et unikt eksempel på husmannskulturen i Østfold. Bøensætre framstår i dag som en levende husmannsplass med husdyr og helårs bosettning i et restaurert kulturlandskap slik det… Les mer »Slåttetreff